Účetnictví – daně

Představujeme Vám naši firmu, která vznikla v roce 1992. Specializujeme se především na vedení účetnictví a daňové evidence pro malé a střední podnikatele. Účetnictví je zpracováváno pod vedením daňového poradce.

Máme dlouholetou zkušenost s vedením účetnictví pro zemědělské společnosti a výrobce vín.

Všem našim zákazníkům garantujeme v oblasti účetnictví a daně:

  • kvalitní a včasné zpracování veškeré agendy
  • diskrétnost
  • profesionalitu

Výhody externího zpracování účetnictví

Jaké výhody Vám přináší rozhodnutí, že si necháte zpracovat podklady externě, tedy formou externího účetnictví?

  • Úspora na mzdových nákladech – výše měsíčního paušálu externí účetní firmy zpravidla ani nedosahuje průměrné hrubé mzdy účetní na plný úvazek. K této hrubé mzdě zaměstnance však musíte ještě připlácet 35% sociální a zdravotní pojištění organizace.
  • Externí firma ve smluveném termínu vždy zajistí požadované výstupy (výkazy, daňová přiznání), zaměstnanec v případě nemoci, dovolené nebo ošetřování člena rodiny toto vždy zajistit nemůže. V externí účetní firmě se vaší problematikou zabývá vždy dva a více zaměstnanců, kteří se mohou navzájem zastoupit.
  • Úspora za školení vlastních zaměstnanců. Vzhledem k neustálým změnám legislativy a ještě ne zcela dokončenému procesu sjednocení legislativy s EU, jsou změny v zákonech na denním pořádku. Odborná školení daňových poradců a účetních si externí firma hradí sama. Cena těchto školení se pohybuje v řádech desetitisíců korun ročně.
  • Úspora za software – u malých firem může celá agenda probíhat na softwaru účetní firmy. Samotná firma si vede jen potřebné agendy typu pokladna či fakturace.
  • Náhrada škod – naše společnost je pojištěna


      © 2008 Účetnictví Bořetice | webdesign: Huslík